Theaterproject “De Theaterdag”

Het Theaterproject “DE THEATERDAG” heeft tot doel de kinderen kennis te laten maken met uiteenlopende vormen van podiumkunst: sprookjestheater, theater, mime, clownerie en improvisatie. Er wordt met alle leerlingen van de school een voorstelling gemaakt. Iedere groep volgt een workshop waarin hij kennismaakt met een van deze disciplines. Alle theateracts staan op papier uitgelegd. In de workshop wordt toegewerkt naar een act waarin de kinderen de sterren van de hemel zullen spelen. Het project wordt afgerond met een gezellige voorstelling waarin de nieuwe artiesten hun kunst zullen presenteren aan elkaar, aan ouders en andere belangstellenden.

Theater Zonder Blabla biedt projecten aan van één dag tot drie dagen. Theater Zonder Blabla heeft ruime ervaring met het begeleiden van theaterprojecten voor basisscholieren. Vraagt u gerust naar referenties of komt u een keer kijken naar een project bij u in de buurt! Het theaterproject “DE THEATERDAG” is speciaal gemaakt voor alle leerlingen van basisscholen.

Instructieavond voor de projectdag

Van tevoren verzorgt Theater Zonder Blabla een training voor alle leerkrachten en eventueel hulpouders die bij het theaterproject gaan helpen. De beschrijvingen van de acts worden doorgenomen en alle theatermaterialen worden uitgeladen en klaargezet. De instructiebijeenkomst is vooral bedoeld om alle betrokkenen voor het project te enthousiasmeren. De instructie wordt meestal gepland op de avond voor de projectdag van 20.00 uur t/m 21.30 uur.

In principe begeleidt iedere leerkracht zijn of haar eigen groep. Theater Zonder Blabla adviseert één extra hulpouder bij iedere groep in te zetten. Daarnaast kunnen ouders helpen bij het maken van kostuums en bij het schminken.

Introductievoorstelling

Voor de leerlingen begint het theaterproject met een voorstelling van Theater Zonder Blabla. In de voorstelling worden diverse theaterkunsten op ludieke wijze getoond. Daarnaast speelt het publiek een belangrijke rol.

Repetities

Iedere groep repeteert onder leiding van zijn of haar eigen leerkracht, eventueel met ondersteuning van hulpouders. Eén of meerdere trainers van Theater Zonder Blabla komen de leerkrachten ondersteunen en de acts regisseren. Na de repetities vindt er een voorstelling plaats voor en door de deelnemers. Het is leuk om hiervoor ouders en andere belangstellenden uit te nodigen.

De voorstelling

Theater Zonder Blabla begeleidt de presentatie van de voorstelling. Meestal wordt daarbij spontaan de hulp ingeroepen van een aantal leerlingen. Tijdens de voorstelling zitten de leerlingen met hun leerkracht in het publiek, zodat zij naar de medeleerlingen kunnen kijken. Theater Zonder Blabla wijst iedere groep een plek toe. Vlak voor het moment van het optreden krijgt de groep een seintje van de presentator om zich achter het decor klaar te maken voor het optreden. Na het optreden kan de groep verder kijken naar de voorstelling. Theater Zonder Blabla maakt een volgorde voor het programma. De school kan matten, bankjes en stoelen plaatsen voor het publiek.

Theaterdecor, theatermaterialen en kostuums

Theater Zonder Blabla verzorgt de begeleiding, het theaterdecor (6 meter x 2,5 meter), de geluidsinstallatie en de theatermaterialen. Een aantal attributen kan ook door de kinderen zelf gemaakt worden. De school zorgt zelf voor de aankleding van de kinderen. Het mooiste is als iedere groep en elke leerkracht in het zwart en rood gekleed komt, zo krijgen we een mooi geheel.

Locatie

Alle activiteiten van het theaterproject vinden in principe plaats op school. Bij goed weer kunnen de introductievoorstelling, de repetities en de voorstelling buiten plaatsvinden. Bij slecht weer kunnen de repetities plaatsvinden in de klaslokalen en de introductievoorstelling en de afsluitende voorstelling in een gymzaal of aula. Soms wordt er voor de afsluitende voorstelling uitgeweken naar een grotere ruimte, zoals een sporthal of theater nabij de school. Theater Zonder Blabla vraagt dan hulp van een ouder met een busje of aanhanger voor het verplaatsen van de theatermaterialen naar de voorstellingslocatie.

De dag van het theaterproject

  • 7.45 uur:  Aankomst Theater Zonder Blabla
  • 8.30 – 8.50 uur:  Introductievoorstelling door Theater Zonder Blabla
  • 9:00 – 12:00 uur:  Repetities in groepen met begeleiding van één of meerdere trainers van Theater Zonder Blabla.
  • 12:00 – 13:00 uur:  pauze op school; tevens kunnen de kinderen zich omkleden en schminken. Theater Zonder Blabla bouwt het decor.
  • 13:40 uur: Verzamelen voor de voorstelling
  • 13:45 uur: Presentatie van de theatervoorstelling aan ouders en andere belangstellenden
  • 15:00 uur: Einde voorstelling, twee leerkrachten/ hulpouders helpen met het opruimen van de theatermaterialen en de afbouw van het decor.
  • 15:30 uur: Alle materialen zijn opgeruimd

 

 

Share to Facebook
Share to Google Plus

Reageer

Wordt Martin's recessent en vertel jou ervaring!